Agenda

5 mei, 9.30-11.30 uur

Vrijheidsontbijt Buurtschap Centrum 2005

Maliebrug (bij broodjeszaak Keijzer en Café Hathor aanmelden /inschrijven

Iedere 2e dinsdag van de maand 

Buurtkoffie
Bekijk hier een overzicht van het jaar 2022

Haagse Kunstkring, Denneweg 64.
Geef je op voor de aparte maillijst via

eiffoktruub.[antispam].@buurtschapcentrum2005.nl


 

kaart-werkgebied-groot-onderhoud-dr-kuyperstraat-mauritskade

Groot onderhoud Doctor Kuyperstraat en Mauritskade

Zoals eerder aangegeven gaat de gemeente groot onderhoud uitvoeren aan de Doctor Kuyperstraat en de Mauritskade tussen de Koninginnegracht en het kruispunt Parkstraat-Alexanderstraat. Hier krijgen de rijbanen en fietspaden nieuw asfalt. En de stoepen worden opnieuw bestraat. Dit gebeurt in de periode van maandag 1 juli tot en met vrijdag 23 augustus 2024. De werkzaamheden vinden niet in één keer plaats, maar in fasen.
Lees verder


 

enquete-binnenstad-resultaten

Op weg naar een betere wijk

De gemeente wil de kwaliteit van leven in onze buurt verbeteren. Voorafgaand aan het formuleren van beleid heeft ze de bewoners via een enquête om hun mening gevraagd.
Interessant is onder andere dat de respondenten vinden dat Het Buurtschap Centrum 2005 een sociaal betrokken wijk is, dat er in de binnenstad als geheel weinig overlast wordt ervaren van de horeca, dat ongeveer twee derde ontevreden is over de mogelijkheden om afval op te ruimen.
Alle enqueteresultaten.pdf


 

vuilniszak

Meeuwenoverlast

De gemeente verstrekt tijdens het broedseizoen extra stevige gele vuilniszakken. De overlast door zwerfvuil is in deze periode het grootst. Deze vuilniszakken zijn lastiger open te pikken.
De extra stevige gele vuilniszakken zijn beschikbaar en bewoners kunnen ze gratis ophalen, zolang de voorraad strekt. De gele vuilniszakken kunnen afgehaald worden bij: Het Sleutelhuis, Denneweg 118 en het Den Haag Informatiecentrum (Stadhuis)

Lees verder


 

Bewonersbijeenkomst Energiebesparing

Bewonersbijeenkomst: met het 5 stappenplan 30% besparen en hulp bij uw geldzaken
Lees verder. (pdf bestand)


 

Gemeente beantwoordt onze kritiek op Transitievisie Warmte

Begin april 2022 uitte het bestuur bij de burgemeester en bij het college van B&W zijn zorgen over de onduidelijkheden rond de overstap op nieuwe verwarmingsbronnen. Op die kritiek is inmiddels een antwoord gekomen.
Lees verder

afbeelding1 2

Buurtschap Aardgasvrij? Meer vragen dan antwoorden!

Sinds 2020 voert het bestuur van de vereniging Buurtschap Centrum 2005 samen met enkele andere partijen een verkenning uit naar de mogelijkheden van het aardgasvrij maken woningen. De alternatieven voor aardgas en de obstakels op de weg naar de overgang op die alternatieven staan daarbij centraal. Bij die verkenning zijn de gemeente en vertegenwoordigers van de buurten Archipel/Willemspark, Van Stolkpark en Duttendel betrokken.
Lees verder

 


 

docu-voor-monument

Document voor een Monument houdt Binnenhof open tijdens renovatie

Wanneer de deuren in 2021 voor zo’n vijf jaar sluiten, laat Document voor een Monument de deur op een kiertje staan...
Nu de renovatie van het Binnenhof in de startfase komt, krijgt de Nederlandse burger de kans het ruim vijf jaar durende verjongingsproces op de voet te volgen. Bekijk het multimediale Document voor een Monument online https://www.binnenhofrenovatie.nl
Persbericht (pdf bestand)
Lees verder 


 

kwaliteitsverbetering

Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Met dit nieuwsbericht informeren wij u over de stand van zaken van het co-creatieproces.
Sinds de zomer van 2018 werken 24 belangenorganisaties samen met de gemeente Den Haag aan de kwaliteitsverbetering van het gebied Centrum-Noord (Archipel/Willemspark, Buurtschap Centrum 2005, Zeeheldenkwartier, Duinoord-oost, Zorgvliet).
Lees verder


 

kwaliteitsverbetering

Co-creatie voor de kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord

In het noordelijk deel van het centrum van Den Haag worden drie routes relatief zwaar belast door doorgaand autoverkeer. Dit doorgaande autoverkeer staat op gespannen voet met de bereikbaarheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid in de omgeving. Ook de luchtkwaliteit is ter plaatse relatief slecht.

 Lees verder


 

schermafbeelding-2018-09-10-om-12-53-16

De Amerikaanse ambassade in Den Haag

 De Amerikaanse ambassade in Den Haag , Marcel Breuer, 1956-1959.

download hier de brochure met de geschiedenis van de Amerikaanse Ambassade.
amerikaanse-ambassade.pdf

 


 

Grafiti 1

Gratis graffiti laten verwijderen van uw pand

Wilt u ongewenste graffiti of posters van uw pand laten verwijderen door de gemeente Den Haag? En dan voor u nog gratis ook! Het klinkt ongelooflijk, maar het is wel waar. Uw wijkorganisatie/winkeliersvereniging heeft met de gemeente een contract gesloten om collectief alle graffiti en posters in uw wijk te laten verwijderen. 

Lees verder