Grijsvlak
kwaliteitsverbetering

Co-creatie voor de kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord

In het noordelijk deel van het centrum van Den Haag worden drie routes relatief zwaar belast door doorgaand autoverkeer. Dit doorgaande autoverkeer staat op gespannen voet met de bereikbaarheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid in de omgeving. Ook de luchtkwaliteit is ter plaatse relatief slecht.        

 

Specifiek gaat het om de volgende routes:

1.  Dr. Kuyperstraat - Mauritskade - Scheveningseveer – Hogewal

2.  Javastraat - Laan van Meerdervoort

3.  Laan Copes van Cattenburch - Burgemeester Patijnlaan

 

 

Plangebied Centrum Noord

Om het doorgaande autoverkeer op deze routes te weren kunnen verschillende maatregelen worden ingezet; deze maatregelen hebben ook invloed op de lokale bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers. De gemeente en de direct betrokken wijkverenigingen, ondernemers en overige belanghebbenden onderzoeken of het mogelijk is om hier verandering in te brengen. Doel is het realiseren van een afgewogen pakket van maatregelen om de verkeersdrukte door auto’s terug te dringen en de luchtkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Daarbij komen ook de effecten op de kwaliteit van de buitenruimte, de lokale economie en de leefbaarheid aan de orde.

Tot medio 2019 worden in een breed co-creatieproces maatregelen benoemd, onderzocht en beoordeeld op effecten en op wenselijkheid. Alle belanghebbende organisaties krijgen de gelegenheid om, via hun vertegenwoordigers, mee te denken en inbreng te geven in relatie tot hun belang. Voor informatie over het co-creatieproces en de uitkomsten ervan kunt u terecht bij uw wijkvereniging of BIZ.

 

Betrokken organisaties

 • Bewonersorganisatie Archipel – Willemspark
 • Ondernemersorganisatie Bankastraat / AWOC
 • BIZ Buurtschap 2005 (Denneweg e.o.)
 • Buurtschap 2005
 • Ondernemersvereniging Willemspark (incl. Frederikstraat)
 • BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde
 • BIZ Hofkwartier
 • BIZ Zeeheldenkwartier
 • Bewonersvereniging Hofkwartier
 • Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De groene Eland’
 • Duinoord-oost (werkgroep Verkeer)
 • Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
 • Kortenbos
 • Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)
 • AVN
 • Fietsersbond
 • HTM
 • Rover
 • Vereniging Vrienden van Den Haag
 • Voorall
 • Stichting Binnenstad / Bureau Binnenstad
 • Nood- en hulpdiensten
 • MRDH