Grijsvlak

Agenda Algemene Ledenvergadering vereniging Buurtschap Centrum 2005

 

Datum & tijd: woensdag 6 maart 2024, 18.00 uur 

Locatie: Café Hathor, Maliestraat 22, Den Haag 

 

1. Opening en welkomstwoord 

2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2023 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

5. Jaarverslag bestuur 

6. Financiën

- Financieel jaarverslag

- Oordeel van de kascommissie 

7. Bestuurssamenstelling 

8. Sluiting 

 

notulen-alv-2023.pdf

alv-2024-jaarverslag-2023.pdf

bscfin-verslag-2023.pdf

bscbalans-wv2023.pdf

kascontrolecommissie-2023-goedkeuring.pdf